Raketforskning från 2023 – Resultat från Anatomi & fysiologitentamen

Vår «rocket science» visar (inte överraskande) att hårt arbete lönar sig! En spännande upptäckt är att dubbel ansträngning ger fördubblad utdelning på betygsskalan!

Vi har gjort en undersökning på svenska sjuksköterskestudenter som skrev tentamen i anatomi och fysiologi under höstterminen 2023. Vi frågade alla «våra» studenter om de vill dela sitt betyg anonymt med oss, så att vi kunde jämföra insatser på medeasy.se med ett betyg på tentamen på gruppnivå. Vi är nu glada att kunna presentera resultatet baserat på svar från över 900 studenter!

Hur hårt jobbade toppstudenterna?

Hur motiverar du dig själv om du inte klarade tentamen?

Vi på MedEasy är måna om skyhög kompetens, inte bara att klara tentamen; vi vill att du som student ska bli så skicklig som möjligt för att behandla tant Agda på ett bra och värdigt sätt – hon är inte intresserad av att du klarar provet, hon vill att du ska vara bäst i klassen! Vi uppmanar dig därför att se mer än bara vad som krävs för att bli godkänd. Vår forskning visar att du blir bättre ju mer du övar – och vi, och tant Agda, vill att du ska bli bäst på den medicinska kroppen!

Tips: MedEasy är ett fantastiskt verktyg för att lära sig kunskap på, ger möjligheter till repetion och även för att öva på att hämta kunskap. Men för att maximera lärandet är det också klokt att skapa ordning i livspusslet genom att planera in föreläsningar, seminarier och lektioner i din egna studieplan. Vi rekommenderar som sagt att du följer samtliga föreläsningar på ditt lärosäte för att få största möjliga nytta.

Kan du planera terminen tillsammans med en studiegrupp/basgrupp rekommenderar vi det. Då har man samma utgångspunkt från start, och lägger samtidigt grunden för ett bra och givande samarbete. Kanske är det också lättare att bedöma om planen är realistisk.

Liknande trender även tydliga i Norge

Vi ser ännu tydligare samband mellan insats och betyg i studier från Norska sjuksköterskestudenter. Norge har sedan några år tillbaka en nationell tentamen i anatomi och fysiologi och MedEasy.no samarbetar med flera norska lärosäten som även har nationella lärandemål i ämnet.

Sammanfattningsvis

Vi ser att alltfler studenter upptäcker magin i vår videolärobok. Om du gillar en bra gammaldags fysisk inlärningskälla rekommenderar vi vår anatomi- och fysiologibok som kan bli ett bra komplement till våra föreläsningar. Där får du en sammanfattning av de viktigaste figurerna med tillhörande texter, och det finns även plats för egna anteckningar och skisser.

Osäkerhet i undersökningen:

  • Statistisk osäkerhet för uppskattningarna indikeras i 95 % konfidensintervall runt mätpunkterna
  • Betygen i undersökningen är självrapporterade och kan vara föremål för rapporteringsfel
  • Undersökningen är en korrelationsstudie och säger därför inget säkert om orsak och verkan. Det är troligt att ett antal andra variabler också kommer att spela in och påverkar den observerade linjära korrelationen.
  • Vi måste anta att MedEasy bara är en av flera inlärningskällor som finns tillgängliga.
Dela denna text

Läs mer:

Skapa en studieplan idag!

Ett av våra bästa studietips är att skapa en studieplan. Här får du veta varför och hur, och skall du skriva anatomi och fysiologi tenta i höst har vi fixat en generell studieplan fix & färdig åt dig som tips!

Läs mer