Användarvillkor

MedEasy AB, organisationsnummer 5591804421 (nedan kallat MedEasy), förbehåller sig rätten att ändra användarvillkor av undervisningstjänsten som tillhandahålls av MedEasy. Våra användarvillkor gäller för alla typer av inloggningsmetoder till MedEasy, till exempel via hemsida, via app osv. Om det görs betydande ändringar kommer du att bli underrättad via email om detta. Om du inte vill att nya användarvillkor ska gälla för dig måste du inom 14 dagar avboka dig som användare. När du registrerar ett användarkonto måste du acceptera våra användarvillkor och villkor för hantering av personlig information. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta ditt konto, men detta innebär att du inte längre kan använda våra tjänster på det sätt som är avsett.

Cookies och information som loggas

Genom att använda webbplatser tillhörande MedEasy, godkänner du skapandet av nödvändiga cookies. Cookies är små textfiler som placeras på din dator när du laddar ner en webbsida. MedEasy använder följande cookies:

 • Facebook. Hjälper oss att förstå var våra kunder kommer ifrån. Tillåter spårning över webbsidor.
 • Snapchat. Hjälper oss att förstå var våra kunder kommer ifrån. Tillåter spårning över webbsidor.
 • Google. Hjälper oss att förstå var våra kunder kommer ifrån. Tillåter spårning över webbsidor.
 • TikTok. Hjälper oss att förstå var våra kunder kommer ifrån. Tillåter spårning över webbsidor.
 • Endast efter inloggning och godkännande av dessa villkor:
  • Payex. Detta är vår betalningsleverantör, och cookies skapas endast om du köper produkter på webbplatsen.

Hantering av personuppgifter

När du registrerar ett användarkonto hos MedEasy.se erhåller du en användarlicens som ger dig tillgång till hela eller delar av vårt undervisningsmaterial. Vi lagrar den information du tillhandahåller i vår databas. Denna information innehåller åtminstone din e-postadress och ett lösenord du väljer. Dessutom kommer vi att begära och spara följande information om du väljer att tillhandahålla denna:

 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Datum för studiestart
 • Studieplats
 • Smeknamn och teamnamn för Battle
 • Din poängsumma i Battle - denna publiceras i High-score
 • Anteckningar du skriver för varje föreläsning med hjälp av vår anteckningsfunktion.
 • Feedback du ger om de olika videoföreläsningarna

Dessutom loggar vi din IP-adress, information om din webbläsare, inloggningstidpunkten, tid och antalet gånger du ser en föreläsning, vilken flervalsuppgift du svarar på samt när och om du svarar korrekt eller felaktigt. Vi använder denna information för att ge dig bästa inlärningsupplevelse genom att erbjuda dig rapporter om dina framsteg.

Vi förbehåller oss rätten att använda din feedback på ett sätt som garanterar din integritet.

Om du använder appen kan du välja att ge oss tillgång till din adressbok om du vill bjuda in vänner till Battle. Vi behandlar denna information konfidentiellt.

Vi delar överhuvudtaget aldrig din personliga information med tredje part, med undantag för:

 • Om du köper en produkt som kommer att levereras med post (t.ex. kompendium). Vi levererar namn, adress och telefonnummer till vår underleverantör som ansvarar för leverans av produkten.
 • Om du köper en biljett till något av våra evenemang. Vi distribuerar en lista över alla deltagare med arrangörens namn, telefonnummer och e-postadress för att tillhandahålla nödvändig information och material samt för att kontrollera att du har giltig åtkomst till evenemanget.
 • Om du har fri tillgång via en institution har ansvarig vid denna institution tillgång till en enkel lista över alla användare som har fått licens genom institutionen. Listan innehåller namn, e-post och telefonnummer. Dessutom har den ansvarige tillgång till enkel statistik om den enskilda användarens framsteg i resurserna (föreläsningar och flervalsuppgifter).

Din personliga information lagras hos oss så länge du godkänner vår hantering av din personliga information och väljer att ha ett användarkonto hos oss. Om du vill återkalla samtycke för att hantera din personliga information kan du välja att ta bort ditt användarkonto. Vi tar då bort din personliga information innom 14 dagar.

Du har rätt till åtkomst till den personliga information som vi har lagrat om dig. För det mesta kan du hitta dig själv genom att klicka på "Användarkonto" efter inloggning. Där har du också möjlighet att korrigera eller radera information.

Om du har några invändningar mot hur din personliga information behandlas har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträde

Sigve Holmen, sigve@medeasy.se

Gratis provperiod

Registrering av användarkonto på MedEasy.se ger en gratis provperiod i 24 timmar. Om du vill ha tillgång till MedEasy.se i mer än 24 timmar måste du antingen prenumerera på tjänsten, använda en giltig gratiskod eller ha tillgång via institution. Användarkonton som har fått tillgång till MedEasy.se på annat sätt än vad som angivits i detta stycke, kan avslutas omedelbart av oss och utan föregående meddelande därom.

Om du registrerar flera användarkonton för samma person för att utnyttja den kostnadsfria provperioden flera gånger förbehåller vi oss rätten att stänga ned dessa användarkonton.

Observera att om du registrerar användarkonto på uppdrag av en institution, ett företag eller en organisation, accepterar du även dessa villkor på uppdrag av det företag som du representerar. Du som fysisk person, registrerar ett konto på uppdrag av annan, ansvarar för att du har rätt att göra det.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Användarlicensen innebär att du som användare inte får kopiera eller på annat sätt vidarebefordra innehåll såsom text, bilder, ljud eller annat material tillhandahållet av MedEasy till annan part. Våra tekniska lösningar och användargränssnitt är upphovsrättsskyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Användarens ansvar och skyldigheter

Användarlicensen är personlig och du ansvarar för att information lämnad till MedEasy är korrekt. Du är också ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord inte överlåts till andra. Fleranvändning av licenser kan leda till att det aktuella användarkontot stängs ned, och detta utan att någon återbetalning av erlagd licensavgift sker till licensinnehavaren. Om MedEasy upptäcker att material som finns tillgängliga i tjänsten kopieras och distribueras, kan detta komma att resultera i en anmälan om överträdelse av lagen om immateriella rättigheter.

När du är inloggad på MedEasys webbplatser kan du inte lägga till eller länka till innehåll, produkter eller tjänster som är olagliga, skadliga eller kränkande. MedEasy förebehåller sig rätten att ta bort tillägg eller länkar som tillagts av användare.

Förbehåll för ändringar i innehållet

MedEasy förbehåller sig rätten att ta bort olagligt, skadligt eller stötande innehåll och vidta åtgärder för att förhindra skador eller upprepningar. MedEasy har rätt att genomföra kontroller av användarregister och elektronisk användarmätning inom ramen för personuppgiftslagen (PUL). MedEasy har rätt att ändra innehållet i tjänsten, till exempel för att förbättra användarupplevelsen, även om det kan leda till att innehåll eller funktioner försvinner eller ändras väsentligt. Så långt som möjligt underrättas användarna om detta i förväg.

Stöd av webbläsare

Vi stöder nedanstående webbläsare:

 • Firefox, version 58 och senare
 • Edge, Version 10 och senare
 • Safari, version 10 och senare

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i tjänsten kan innehålla fel och utelämnanden. Vi tar inget ansvar för efterföljande konsekvenser av eventuella fel eller utelämnanden. MedEasy tillhandahåller kontinuerlig återkoppling om användare upptäcker fel eller saknar innehåll på webbplatsen. Vi kommer att korrigera eventuella fel när vi får information om sådana.

Överträdelse av användarvillkoren

Överträdelse av användarvillkoren ger MedEasy rätten att blockera tillgången till tjänsten för vederbörande och i sådana fall kommer licensavgiften inte att återbetalas. Om MedEasy upptäcker att tjänsten fortfarande används efter att användarlicensen har löpt ut, eller om tillgång till tjänsten för viss användare har blockerats eller om annat inte oväsentligt missförhållande upptäcks, kan MedEasy komma att begära skadestånd från den aktuella användaren och/eller vidta juridiska åtgärder.

Köpe­villkor

Vi erbjuder endast försäljning av tillgång till MedEasy genom licenser via denna webbplats eller genom direkt kontakt med någon av våra anställda. Det är exempelvis inte tillåtet att köpa tillgång till tjänsten från tredje part, t.ex. från en person som prenumererar på tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta försäljningen om vi misstänker att användarvillkoren har överträtts.

Inköp av tillgång sker företrädesvis via vår betalningsleverantör "Payex", som erbjuder betalning med BankAxept, Visa och Mastercard.

När du köper en prenumeration, debiterar vi ditt betalkort varje månad. Ingen bindningstid gäller för löpande prenumerationer och du kan avbryta prenumerationen när du vill. Du får inte tillbaka redan inbetald prenumerationskostnad. Vid ändring av priset får du besked om detta minst 30 dagar i förväg.

När du köper tillgång till MedEasy, oavsett om det rör sig om en löpande prenumeration eller en enda tillgång, får du en orderbekräftelse på ditt köp (kvitto) som du kan ladda ner och spara. Kvitton på tidigare inköp är alltid tillgängliga under rubriken "Användarkonto" i tjänsten. Vid inköp gäller inte ångerrätten eftersom vi erbjuder digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium. Om du vill reklamera ett köp, kontaktar du oss genom att klicka "Kontakta oss" nedan och förklarar i detalj varför du är missnöjd med produkten och vill göra en reklamation.

Alla köp på medeasy.se är momsbelagda. Momsregistreringsnummer: SE559180442101.

Köp av rabatterat abonnemang via Vårdförbundet

Om du köper en rabatterad produkt via Vårdförbundet måste du ange ditt telefonnummer. Det är inte tillåtet att använda en annan persons telefonnummer. Vi samordnar telefonnumret med Vårdförbundet för att kunna bekräfta ditt medlemskap. Om det angivna telefonnumret inte överensstämmer med Vårdförbundets register kommer du att efterfaktureras för rabatten.

Rabattkod från Mecenat

Om du användar en rabattkod från Mecenat, måste vi meddela Mecenat att du har gjort ett köp hos oss. Vi delar din personliga rabattkod med dom, men inga övriga uppgifter.

Kontakt

Eventuella frågor angående innehåll, tjänster, integritet och referensram måste göras till följande adress:
MedEasy AB
Bägersta byväg 7
122 37 Enskede
Frågor kan även skickas till följande epost-adress: ask@medeasy.se