MedEasy tillgänglighetsförklaring

Alla ska ha lika möjligheter att använda medeasy.se.

Status den 27 april 2021

 • Tillgänglighetspoäng: 93 - 100 av 100 poäng
 • Uppmätt med Google Lighthouse
 • Alla huvudsidor har 100 poäng

Plats för förbättring

 • Manuell justering av textstorlek är inte proportionell och kan leda till att sidan inte visas korrekt.
 • Följande undersidor har en poäng på 93 mätt av Google Lighthouse. Detta beror på ett känt problem med MatSelect.
  • MCQ
  • Flashcards
  • Tentamensuppgifter i läkemedelsberäkning
 • Följande undersidor har en poäng på 97 mätt av Google Lighthouse. Detta beror på teckensnittets suboptimala kontrast på vissa knappar:
  • Blogg