MedEasy tillgänglighetsförklaring

Alla ska ha lika möjligheter att använda medeasy.se.

Status per 15 september 2023

  • Accessibility Score: 93 - 100 av 100 poäng
  • Uppmätt med Google Lighthouse

Plats för förbättring

  • Det finns låg kontrast mellan text och bakgrund på vissa element på webbplatsen.