Världsdagen för hjärt- lungräddning

Den 16 oktober är världsdagen för hjärt- lungräddning! På MedEasy har vi firat detta med att göra en ny livräddande föreläsning om HLR.


16 oktober är världsdagen för hjärt- lungräddning! Dagen är ett initiativ från European Resuscitation Council för att skapa ökad uppmärksamhet runt livräddande första hjälpen, med speciellt fokus på hjärt- lungräddning (HLR) och användning av hjärtstartare. Båda dessa tilltag räknas som insatser som alla personer bör kunna utföra oberoende av om de är vårdpersonal eller inte. Vårdpersonal som arbetar inom akutmedicin förväntas också ha kunskap om avancerad hjärt- lungräddning (AHLR).

Vi på MedEasy jobbar varje dag för att få ut livräddande kunskap till vårdstudenter och vårdpersonal.

Idag på Världsdagen för hjärt- lungräddning vill gärna hjälpa till och nå ut till så många som möjligt med undervisning om HLR. Alla nya användare har gratis och oförpliktigande tillgång till vår nya video om Vuxen HLR och även allt övrigt innehåll i 24 timmar!

HLR sammanfattat i två meningar och en bild:

Om det inte finns tecken till liv, så ringer du 112 och startar telefonvägledd hjärt- lungräddning. Om det finns en hjärtstartare i närheten, kopplas denna så snart som möjligt, och därefter följer du instruktionerna den ger.

Dela denna text

Läs mer: