Träffar du målet gällande kompetensutveckling tillräckligt ofta för dina anställda?

Att satsa på dina medarbetares kunskap är en direkt investering i trygga och nöjda patienter, samtidigt som vi tror att det bidrar till mästerskap, ökad arbetsglädje och mindre avhopp bland medarbetarna. Dessutom kan du spara pengar på det!

I en tid då nedskärningar präglar sjukvårdssystemet är det viktigt att vi tänker nytt och innovativt kring hur vårdpersonal ska kunna hålla sig yrkesmässigt uppdaterad i linje med ständig utveckling av ny kunskap och nya riktlinjer för utredning och behandling.

Oavsett om det är utbildning för nyanställda och sommarvikarier eller professionell utveckling för tillsvidareanställda ser vi att vår företagslösning både kan förbättra kvalitet och trivsel samtidigt som det går att spara både tid och pengar.

På bilden ser du en förenklad grafisk framställning av hur vi kan jämföra att kasta en pil på ett ögonblick med kompetensutveckling av anställda på en avdelning. Traditionell lokal internutbildning innebär oftast resurskrävande fysiska möten utanför arbetstid och det är väldigt få avdelningar som har kapacitet att göra detta tillräckligt ofta. Med digital internutbildning går det att repetera långt oftare och på de flesta ställen kan det även göras inom normal arbetstid. Kostnader kopplade till planering, administration och frånvaro försvinner och de anställda kan använda lugna perioder i tjänst för spontana pass med kompetensutveckling.

Genom att göra kunskap tillgänglig när som helst och var som helst kan avdelningen genomföra målinriktad och systematisk kompetensutveckling när det är lugnt i tjänst! Våra kunder säger att de upprepar kärnkompetens oftare och har samtidigt råd att upprepa relevanta ämnen utanför avdelningens kärnkompetens!

Våra företagskunder bekräftar att det faktiskt går att både göra ekonomiska besparingar samtidigt som man lyckas upprepa en betydligt större andel av det som den enskilda avdelningen anser vara kritisk kärnkompetens. Nu kan du enkelt säkerställa att både vikarier och nyanställda har tillräckliga teoretiska kunskaper redan innan sitt första pass.

Med hjälp av några knapptryckningar definierar arbetsgivaren de anställdas kursplaner:

Exempel på kvartalsvisa kursplaner för en avdelning

Fem enkla argument för att träffa det digitala målet så ofta som möjligt

  1. Patientsäkerhet: Den enskilt viktigaste faktorn för patientsäkerhet över yrken och arbetsplatser är kunskap. Att investera i kontinuerlig vidareutbildning och utbildning av anställda är en direkt investering i trygga och nöjda patienter
  2. Ökad arbetsglädje och färre avhopp: Vårdpersonal som ges möjligheter att växa och utvecklas rapporterar högre välmående, trygghet och ork. Det finns anledning att tro att vårdpersonal som stagnerar yrkesmässigt och ständigt upplever situationer där de inte behärskar sina uppgifter kommer att stanna kortare på sina tjänster.
  3. Enklare rekrytering: En arbetsplats som värdesätter sina anställdas professionella utveckling kommer sannolikt att ha bättre förutsättningar att attrahera nya och duktiga medarbetare.
  4. Förbättrad effektivitet: En uppdaterad vårdpersonal är bättre rustad att arbeta effektivt, minska risken för medicinska fel och förbättrar den övergripande driften av verksamheten.
  5. Lagstadgad skyldighet: Sist men inte minst: Arbetsgivaren är skyldig att se till att de anställda tillhandahåller god hälsovård. Kvalitetssäkrade och bra utbildningar och kurser är centrala i denna lagstiftning.
Dela denna text

Läs mer: