Skapa en studieplan idag! 

Student leser i anatomi og fysiologi boka fra medeasy

Ett av våra bästa studietips är att skapa en studieplan. Här får du reda på varför och hur du gör. Sätt igång direkt vid terminstart!

Ingen går till jobbet utan en arbetsplan, krav eller förväntningar. En studieplan ger dig en bättre överblick över det material du ska gå igenom, och den tid du har till ditt förfogande. När du sätter upp delmål längs vägen säkerställer du att du kontinuerligt når upp till dina förväntningar. Då jobbar du lite hela tiden, kompromisslöst och hinner med repetition innan tentan.

För er som ska läsa anatomi och fysiologi till våren

Vi kan inte bortse från att det är mycket kunskap som måste fastna inför denna tenta! Det kräver därför mycket arbete, tid och kraft från din sida. En tröst kan vara att vi på MedEasy är redo att guida dig igenom det. Våra videor på medeasy.se täcker alla generella lärandemål för kursen och våra flervalsuppgifter vänder sig specifikt till lärandemålen. Du kan också ställa frågor till oss i slutet av varje videoföreläsning om det är något du inte förstår.  

Vi har skapat en färdig generell studieplan, där alla våra videor distribueras under hela vårterminen. Det finns tid avsatt för repetition och vi har tagit in «buffertdagar» ifall du hamnar efter schemat.

Generellt fördelad studieplan Anatomi & Fysiologi kurs VT23

Vi rekommenderar att du följer ordningen på teman som vi har satt upp dem. Våra videor är upplagda i en ordning som vi tror gör det enklast att lära på. Det gäller både ordningen på teman, men även inom teman. Med det sagt kan det mycket väl vara så att din skola planerar en annan ordning. Vi rekommenderar starkt att du går på skolans samtliga föreläsningar, och eventuella andra lärandeaktiviteter som seminarier m.m.

Planen är upplagd så att du har en femdagars studievecka. De flesta måste också använda några helger emellan för att hinna med det de inte har kunnat göra, repetera, skriva uppgifter etc. Vissa elever har dock inte möjlighet till detta, till exempel på grund av familjeförpliktelser eller arbete vid sidan av studierna. Vi har därför valt att låta helgerna vara öppna i detta upplägg och då kan du fylla i vilka helger du har annat att göra, vilka helger du tar helt ledigt och vilka helger du vill lägga på studier.

Skapa din egen plan

Vi känner till att alla lärosäten har egna kursplaner och att scheman därmed ser olika ut. Kanske det passar dig bättre att själv göra en plan från grunden?  Vi har skapat en tom översikt över vårterminen som du kan ladda ned här.

Tom studieplan för VT23 färdig att fylla i

Hur används studieplanen

Sätt upp väldigt specifika mål för varje vecka: Till exempel hur många videoföreläsningar du ska ha sett, vilka uppgifter som ska lämnas in och hur många tentamensuppgifter du ska ha granskat. Vissa mål är lätta att sätta från början, andra kan du behöva justera senare. Avsätt gott om tid!

Allt går inte alltid enligt planen. Vissa veckor får du mer att göra, andra mindre. Tänk därför på att planen måste kunna justeras på vägen. De mål du sätter kommer att säkerställa att du håller din plan ändå.

Sy ihop skolans schema och din egen studieplan. Vi rekommenderar som sagt att du också följer samtliga föreläsningar i skolan för att få största möjliga akademiska nytta. Kan du planera terminen tillsammans med en studiegrupp rekommenderar vi det. Då har man samma utgångspunkt från start, och lägger samtidigt grunden för ett bra och givande samarbete. Kanske är det också lättare att bedöma om planen är realistisk. 

Tänk på att avsätta tid för fritid, träning, fest och kul. Det är viktigt att markera dagar då du är helt ledig. Jobbar du regelbundet under hela terminen är detta lättare att få till, och du kan ta ledigt med gott samvete!

Lycka till med terminen! 

Dela denna text

Läs mer: