Sjukhuset i Finnmark ingår avtal med MedEasy om digital internutbildning

Är det möjligt att höja kvaliteten på den interna utbildningen samtidigt som man sparar både tid och pengar, och samtidigt också bidra till att öka medarbetarnas trivsel? De prehospitala tjänsterna på Finnmarkssjukhuset ligger i framkant och visar att det går.

I samband med att sjukhuset i Finnmark tecknat ett nytt företagsavtal med MedEasy från 2023 vill vi här dela med oss av några tankar ifrån vårt samtal med utbildningsansvariga på sjukhuset och hoppas med detta kunna inspirera utbildningsansvariga på andra håll att tänka om när det kommer till intern utbildning.

Medarbetarna känner sig tryggare

På sjukhuset i Finnmark är medarbetarna vana vid att både vind, väder och långa avstånd skapar extra utmaningar i vardagen. Att ständigt vara beredd på att behöva göra allt även med begränsade hjälpmedel utanför sjukhus skärper kraven på både professionellt djup och bredd. Ansvariga på sjukhuset bryter därför ny mark genom att «flippa» stora delar av den traditionella internutbildningen. Detta säkerställer att de anställda kontinuerligt får den utbildning de behöver för att kunna ge sjukvård i världsklass, även när transport till sjukhus inte nödvändigtvis alltid är fysiskt möjlig.

– Det är inte möjligt för oss att täcka all den undervisningen med en läkare i tjänst och stora geografiska avstånd. Jag gillar känslan för hur ni gör det, jag gillar verkligen att ni använder humor för att förmedla kunskap. Det gör något med mottagaren och den feedback jag får är att det är lätt att ta emot den kunskap ni förmedlar. Kanske särskilt efter EKG-kursen så fick vi höra att de anställda känner sig tryggare. Vi är väldigt nöjda med den kvalitet ni levererar, förklarar Hanne Rikstad Iversen, som arbetar som läkare och medicinsk rådgivare på sjukhusets prehospitala tjänster.

Skär ner budgeten – men inte på kunskap

I en tid då nedskärningar och neddragningar präglar sjukvårdssystemet är det viktigt att vi tänker nytt och innovativt kring hur vårdpersonal ska kunna hålla sig yrkesmässigt uppdaterad i linje med ständigt uppdaterad kunskap och nya riktlinjer för utredning och behandling. 

– Som ett led i besparingsåtgärder fick vi frågan om vad vi lägger pengar på och då kom frågan om MedEasy upp. Efter att ha presenterat MedEasy på storbildsskärm för våra chefer var beskedet i retur att «det här är en prioritet». Ni får ta det som en stor komplimang, säger Hanne Rikstad Iversen.

Möjligt att spara både tid och pengar genom att «flippa» internutbildningen

Att flippa internutbildningen innebär i korta drag att inlärning av ny teoretisk kunskap sker digitalt på de anställdas premisser, och att man använder tiden tillsammans på jobbet eller kurser för att testa och tillämpa denna kunskap i praktiken lokalt. Vid den årliga HLR-kursen till exempel kommer de anställda redan att vara uppdaterade på allt det teoretiska, och kan använda tiden på praktiska procedurer och bokstavligen med «hands-on time».

– Vi får möjlighet att beröra flera saker istället för att lägga mycket tid på några få saker. Prehospital medicin är brett och omfattande. Denna lösning gör det enkelt och säkerställer att kunskapen är standardiserad och uppdaterad. Det du lär dig är också tillämpligt om du väljer att arbeta någon annanstans i landet.

Det är svårt att säga exakt hur mycket vi sparar, men det råder ingen tvekan om att vi med MedEasys hjälp ställer in siktet mot mitten och kommer att kasta fler pilar mot kärnan av kompetensen, förklarar Margaret Helen Kristiansen, som är medicinsk rådgivare och medicinsk utvecklare på sjukhuset i Finnmark. 

– Vi hade inte hunnit med att skapa sådana föreläsningar själva, vare sig skapa eller genomföra dem, utvecklar Kristiansen.

De anställda ser fler föreläsningar än de behöver

Vi ser en tydlig trend där medarbetarna på sjukhuset i Finnmark ser betydligt fler föreläsningar än vad utbildningsansvariga föreslår i sina digitala kursplaner. Vi frågade utbildningsansvariga varför medarbetarna är «olydiga» och gör mer än de måste?

– Det säger något om hur lättillgängligt det är, det är viktigt, förklarar Margaret Helen Kristiansen.

Det de är nyfikna på hittar de lättåtkomligt hos MedEasy, och det handlar nog också om att våra anställda är professionellt på alerten. Har de haft ett uppdrag med en äldre person med flera symtom och flera läkemedel går de in och kollar lite, utvecklar Iversen.

Dela denna text

Läs mer: