Översikt över sinnena
Översikt över sinnena
 • Introduktion
 • Avkänning
 • De fem klassiska sinnena
 • Andra viktiga sinnen
 • Tentafråga
10 min
Översikt över sensoriska receptorer
Översikt över sensoriska receptorer
29 min
Lukt och smak
Lukt och smak
13 min
Örats anatomi
Örats anatomi
25 min
Hörsel
Hörsel
26 min
Balansorganen och balanssinnet
Balansorganen och balanssinnet
22 min
Ögats anatomi
Ögats anatomi
29 min
Syn
Syn
34 min
Smärta
Smärta
27 min

Översikt över sinnena

I den här första föreläsningen får du en enkel introduktion till kroppens många olika sinnen och sinnesorgan.

Senast uppdaterad 2023-03-29

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm