Föreläsningar / Anatomi och fysiologi

Inledning
Inledning

3 föreläsningar

0 timmar 21 minuter

Cell­biologi
Cell­biologi

6 föreläsningar

2 timmar 26 minuter

Vävnad och organ
Vävnad och organ

7 föreläsningar

1 timmar 12 minuter

Nerv­systemet
Nerv­systemet

17 föreläsningar

8 timmar 48 minuter

Sinnen
Sinnen

9 föreläsningar

3 timmar 34 minuter

Cirkulations­systemet
Cirkulations­systemet

14 föreläsningar

5 timmar 14 minuter

Respirations­systemet
Respirations­systemet

9 föreläsningar

4 timmar 0 minuter

Njurar och urin­vägar
Njurar och urin­vägar

13 föreläsningar

4 timmar 38 minuter

Mat­spjälknings­systemet
Mat­spjälknings­systemet

12 föreläsningar

4 timmar 6 minuter

Endokrina systemet
Endokrina systemet

12 föreläsningar

4 timmar 6 minuter

Blodet
Blodet

5 föreläsningar

2 timmar 12 minuter

Immunologi
Immunologi

12 föreläsningar

5 timmar 33 minuter

Temperatur­reglering
Temperatur­reglering

2 föreläsningar

0 timmar 43 minuter

Reproduktions­systemet
Reproduktions­systemet

8 föreläsningar

2 timmar 46 minuter

Rörelse­apparaten
Rörelse­apparaten

7 föreläsningar

2 timmar 45 minuter

Syra, bas och elektrolyter
Syra, bas och elektrolyter

4 föreläsningar

1 timmar 23 minuter

Grundläggande biokemi
Grundläggande biokemi

3 föreläsningar

1 timmar 10 minuter