Introduktion till 
njurar
Introduktion till 
njurar
18 min
Njurarnas anatomi
Njurarnas anatomi
26 min
Njurarnas blodförsörjning
Njurarnas blodförsörjning
21 min
Urinvägarna
Urinvägarna
14 min
Grundläggande njurfysiologi
Grundläggande njurfysiologi
 • Översikt över njurarnas fysiologi
 • Glomerulusfunktion
 • Faktorer som påverkar glomerulär filtrationshastighet
 • Tentafrågor
31 min
Nefronets funktion del för del
Nefronets funktion del för del
29 min
Urinproduktion
Urinproduktion
22 min
Njurarnas endokrina funktioner
Njurarnas endokrina funktioner
16 min
Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)
Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)
19 min
Njurarnas reglering av blodtryck, salt- och vätskebalans
Njurarnas reglering av blodtryck, salt- och vätskebalans
19 min
Njurarnas roll i syra-basregleringen
Njurarnas roll i syra-basregleringen
14 min
Blåstömningsreflexen och mätning av njurfunktion
Blåstömningsreflexen och mätning av njurfunktion
33 min
Nördhörna - Can you Henle this?
Nördhörna - Can you Henle this?
17 min

Grundläggande njurfysiologi

I den här föreläsningen går vi igenom grundläggande njurfysiologi. Vi delar in njurarnas funktion i fyra huvudprocesser och kommer att lägga mest tid på den första av dessa fyra, som heter filtration. Du kommer även bli bekant med begreppet glomerulär filtration, som förkortas GFR i kliniken.

Senast uppdaterad 2023-06-08

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm