Respirationssystemets uppgifter och anatomi
Respirationssystemets uppgifter och anatomi
21 min
Övre luftvägars anatomi
Övre luftvägars anatomi
24 min
Nedre luftvägars anatomi
Nedre luftvägars anatomi
34 min
Mediastinum och pleura
Mediastinum och pleura
18 min
Andningsmuskler och ventilation
Andningsmuskler och ventilation
28 min
Lungvolymerna
Lungvolymerna
23 min
Gasutbyte
Gasutbyte
25 min
Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva
Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva
 • Översikt
 • Huvudmetoder för gastransport i blod
 • Erytrocyterna (röda blodceller)
 • Erytrocyt vs. hemoglobin
 • Syremättnadskurva, del 1
 • Blodgas och pulsoximetri
 • Syremättnadskurva, del 2
 • Förskjutning av syremättnadskurvan
 • Tentafrågor
34 min
Respirationsreglering
Respirationsreglering
34 min

Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva

Här lär du dig hur syre och koldioxid transporteras i blodet. Du lär dig även om hemoglobinets fantastiska egenskaper som gastransportör, särskilt transporten när det gäller syre.

Senast uppdaterad 2023-05-20

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm