Respirationssystemets uppgifter och anatomi
Respirationssystemets uppgifter och anatomi
21 min
Övre luftvägars anatomi
Övre luftvägars anatomi
24 min
Nedre luftvägars anatomi
Nedre luftvägars anatomi
34 min
Mediastinum och pleura
Mediastinum och pleura
18 min
Andningsmuskler och ventilation
Andningsmuskler och ventilation
 • Översikt
 • Introduktion
 • Inspiration och exspiration
 • Diafragma (mellangärdet)
 • Praktik: att bedöma andning
 • Tryckskillnader bestämmer luftflödet
 • Tentafrågor
28 min
Lungvolymerna
Lungvolymerna
23 min
Gasutbyte
Gasutbyte
25 min
Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva
Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva
34 min
Respirationsreglering
Respirationsreglering
34 min

Andningsmuskler och ventilation

Andningsmusklerna möjliggör ventilation av lungorna. Den här föreläsningen går igenom allt du behöver kunna om andningsmuskulatur, och ger dig samtidigt en förståelse över hur alveoltrycket varierar vid in- och utandning.

Senast uppdaterad 2023-05-15

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm