1. Översikt över 
nervsystemet
1. Översikt över 
nervsystemet
38 min
2. Nervcellen
2. Nervcellen
24 min
3. Nervvävnad
3. Nervvävnad
36 min
4. Nervledning
4. Nervledning
24 min
5. Aktionspotentialen
5. Aktionspotentialen
42 min
6. Synapser
6. Synapser
 • Repetition
 • Synapser
 • Synapser och neurotransmittorer
 • Översikt över neurotransmittorer
 • Forts. Synapser och neurotransmittorer
 • Praktik - myasthenia gravis och ptos
 • Tentafråga
31 min
7. Kranialnerver, spinalnerver och perifera nerver.
7. Kranialnerver, spinalnerver och perifera nerver.
37 min
8. Introduktion till hjärnanatomi
8. Introduktion till hjärnanatomi
14 min
9. Hjärnanatomi
9. Hjärnanatomi
38 min
10. Hjärnans blodförsörjning
10. Hjärnans blodförsörjning
16 min
11. Hjärnans hinnor
11. Hjärnans hinnor
28 min
12. Ryggmärgens anatomi
12. Ryggmärgens anatomi
30 min
13. Motoriska och sensoriska nervbanor
13. Motoriska och sensoriska nervbanor
27 min
14. Reflexer
14. Reflexer
40 min
15. Det autonoma nervsystemets uppbyggnad
15. Det autonoma nervsystemets uppbyggnad
32 min
16. Det autonoma nervsystemets funktioner
16. Det autonoma nervsystemets funktioner
38 min
17. Nördledning
17. Nördledning
34 min

Senast uppdaterad 2023-03-16

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm