1. Grundläggande kemi
1. Grundläggande kemi
22 min
2. Cellens energiomsättning
2. Cellens energiomsättning
 • Energiomsättning
 • ATP och ADP
 • Översikt: cellens energiomsättning
 • Energiomsättning i cellerna: den stora bilden
 • EnEnergiomsättning i cellerna: översikt
 • Cellens energiomsättning: förskoleversion
 • Sammanfattning
 • Vilka hör ihop?
 • Resultatredovisning
26 min
3. Diffusion och osmos
3. Diffusion och osmos
22 min

2. Cellens energiomsättning

I den här föreläsningen lär du dig hur celler bryter ned näringsämnen för att bilda små energimolekyler (ATP) som kan lagra energi, ungefär som batterier. Du lär dig hur det här går till både när det finns syre och när det inte finns tillgängligt syre.

Senast uppdaterad 2023-02-22

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm