1. Introduktion till hormonsystemet
1. Introduktion till hormonsystemet
15 min
2. Översikt av hormonkörtlarna
2. Översikt av hormonkörtlarna
16 min
3. Hormonkörtlarnas anatomi
3. Hormonkörtlarnas anatomi
22 min
4. Hypotalamus- och hypofyshormoner
4. Hypotalamus- och hypofyshormoner
25 min
5. Negativ feedback
5. Negativ feedback
20 min
6. Tyreoideahormonerna
6. Tyreoideahormonerna
17 min
7. Paratyreoideahormonerna och D-vitaminmetabolismen
7. Paratyreoideahormonerna och D-vitaminmetabolismen
17 min
8. Binjurarnas hormoner
8. Binjurarnas hormoner
28 min
9. Tillväxthormon
9. Tillväxthormon
12 min
10 Pankreas hormoner
10 Pankreas hormoner
 • Hormonsystemets körtlar
 • Pankreas hormoner
 • Insulin och blodglukos
 • Insulins och glukagons huvudeffekter
 • Diabetes mellitus
 • Tentafrågor
30 min
11. Reglering av blodsocker
11. Reglering av blodsocker
34 min
12. Andra hormoner
12. Andra hormoner
10 min

10 Pankreas hormoner

Senast uppdaterad 2022-10-06

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm