1. Introduktion till cellen
1. Introduktion till cellen
17 min
2. Cellens organeller
2. Cellens organeller
29 min
3. Cellmembran och membranproteiner
3. Cellmembran och membranproteiner
29 min
4. Den genetiska koden (DNA)
4. Den genetiska koden (DNA)
 • Introduktion
 • Enkel översikt: Från DNA till protein
 • Arvsmassan
 • DNA
 • DNA - grundenheten
 • Komplementära baser
 • Enkel översikt: Från DNA till protein
 • Tentafrågor
21 min
5. Proteinsyntesen (från DNA till protein)
5. Proteinsyntesen (från DNA till protein)
20 min
6. Celldelning
6. Celldelning
30 min

4. Den genetiska koden (DNA)

Senast uppdaterad 2022-09-17

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm