1. Introduktion till cellen
1. Introduktion till cellen
17 min
2. Cellens organeller
2. Cellens organeller
29 min
3. Cellmembran och membranproteiner
3. Cellmembran och membranproteiner
 • Cellmembranet
 • Cellmembranets uppbyggnad
 • Cellmembranets membranproteiner
 • Cellmembranets huvudfunktioner
 • Aktiv och passiv transport
 • Aktiv transport
 • Passiv transport
 • Aktiv transport - Vesikeltransport
 • Sammanfattning transport
29 min
4. Den genetiska koden (DNA)
4. Den genetiska koden (DNA)
21 min
5. Proteinsyntesen (från DNA till protein)
5. Proteinsyntesen (från DNA till protein)
20 min
6. Celldelning
6. Celldelning
30 min

3. Cellmembran och membranproteiner

Senast uppdaterad 2022-09-17

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm