Hjärtsvikt
Introduktion till hjärtsvikt
Introduktion till hjärtsvikt
11 min
Indelning av hjärtsvikt
Indelning av hjärtsvikt
19 min
Förstå symtom och fynd vid hjärtsvikt
Förstå symtom och fynd vid hjärtsvikt
22 min
Kompletterande undersökningar och bedömning av hjärtsviktspatienter
Kompletterande undersökningar och bedömning av hjärtsviktspatienter
18 min
Behandla hjärtsvikt
Behandla hjärtsvikt
29 min
Uppföljning och prognos
Uppföljning och prognos
 • Patientinformation vid hjärtsvikt
 • Uppföljning
 • Heart failure action plan
 • Prognos
 • Kort sammanfattning
13 min
Ischemisk hjärtsjukdom
Vad är ischemisk hjärtsjukdom?
Vad är ischemisk hjärtsjukdom?
30 min
Symtom vid ischemisk hjärtsjukdom
Symtom vid ischemisk hjärtsjukdom
27 min
Stabil angina pectoris
Stabil angina pectoris
31 min
Akut koronart syndrom
Akut koronart syndrom
20 min
Sammanfattning av ischemisk hjärtsjukdom
Sammanfattning av ischemisk hjärtsjukdom
13 min
Behandling av akut koronart syndrom
Behandling av akut koronart syndrom
35 min
Case: Spindlar i medicinskåpet
Case: Spindlar i medicinskåpet
16 min
Case: Trilemma i Lappland
Case: Trilemma i Lappland
10 min
Nördföreläsning NSTEMI vs. STEMI
Nördföreläsning NSTEMI vs. STEMI
16 min

Uppföljning och prognos

Senast uppdaterad 2021-07-28

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm