Akut mage och tarm
Akut buk
Akut buk
51 min
Akut pankreatit
Akut pankreatit
25 min
Appendicit
Appendicit
35 min
Gastrointestinala blödningar
Gastrointestinala blödningar
35 min
Ileus
Ileus
45 min
Ulcus
Ulcus
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Repetition anatomi och fysiologi
 • Patofysiologi
 • Riskfaktorer
 • Symtom
 • Fynd
 • Kompletterande undersökning
 • Diagnos
 • Komplikationer
 • Behandling
 • Tentafrågor
22 min
Andra
Gastroesofageal refluxsjukdom
Gastroesofageal refluxsjukdom
17 min
Obstipation
Obstipation
28 min
Leversjukdom
Levercirros
Levercirros
31 min
Leverstigmata
Leverstigmata
10 min
Tarmsjukdomar
Korttarmsyndrom
Korttarmsyndrom
23 min
Introduktion till tarmsjukdomar
Introduktion till tarmsjukdomar
8 min
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
30 min
Irritabel tarm (IBS)
Irritabel tarm (IBS)
17 min

Ulcus (magsår)

Magsår är sår i magsäcken (ventriculus) eller första delen av tunntarmen, tolvfingertarmen (duodenum). Sjukdomen är vanlig och ca 4 % av den svenska befolkningen har magsår, men för många är det symtomfritt.

Inom sjukvården används det latinska ordet ulcus istället för magsår. Ulcus ventriculi är sår i magsäcken (ventriculus) och ulcus duodeni är sår i tolvfingertarmen (duodenum).

Hos friska personer finns det en balans mellan skyddande och skadliga faktorer i magsäcken och duodenum, så att slemhinnan klarar att hålla sig frisk och hel. Vid ulcus rubbas den här balansen och slemhinnorna klarar inte längre att skydda sig mot de skadliga faktorerna som magsyra och pepsin. Det gör så att slemhinnan skadas och det bildas sår, ulcus.

Det är i huvudsak två orsaker till rubbningen i slemhinnebalansen: den ena är användning av läkemedel som tillhör gruppen NSAID. Vanliga exempel är diklofenak (Voltaren) och ibuprofen (Ipren). Den andra orsaken är infektion av bakterien Helicobacter pylori.  De flesta patienter med magsår är asymtomatiska, de har alltså inga symtom. De som får symtom från magsåret upplever smärta eller obehag överst i buken, det vi kallar för dyspepsi. Utöver det kan patienten bli illamående och kräkas.

För att ställa diagnosen görs en kameraundersökning av magsäcken och duodenum (gastroskopi). Med gastroskopi kan vi se magsåret och ta prover från slemhinnan för att leta efter infektion av bakterien H. pylori.

Behandlingen går ut på att återställa balansen i slemhinnan. Då är det tre saker som är viktiga:

1. Behandla eventuell H. pylori-infektion
2. Sätt ut behandling med läkemedel som tillhör gruppen NSAID
3. Ge syradämpande läkemedel

Definition

 • Sår i magsäck eller första delen av tunntarmen (duodenum)

 • Namnges efter anatomisk lokalisation

  • Ulcus ventriculi - sår i magsäck

  • Ulcus duodeni - sår i duodenum

Förekomst

 • Ca 4 % av befolkningen

  • Sjunkande förekomst

Symtom

 • Dyspepsi

  • Smärtor, obehag eller bränningar i övre delen av buken

  • Förbättras eller förvärras vid matintag

  • Ofta nattliga besvär

 • Illamående eller kräkningar

 • Trötthet

Fynd

 • Blod i avföring

  • Avföringsprov som analyseras via klinisk kemi

Diagnostik

 • Tecken till blodförlust i blodprov

  • Lågt hemoglobin

 •  Endoskopi

  • Gastroskopi

 • Test för Helicobacter pylori

  • Biopsi av magslemhinnan

  • Antigentest av avföring

  • Ureautandningstest

Behandling

 • Egenbehandling

  • Rökstopp

  • Upphöra med NSAID-användning

 • Farmakologisk

  • Syradämpande läkemedel

  • Behandla infektion av Helicobacter pyloriKompletterande illustrationer

Ulcus som uppstår i magsäcken kallas för ulcus ventriculi, medan ulcus som uppstår i duodenum kallas för ulcus duodeni
Ulcus som uppstår i magsäcken kallas för ulcus ventriculi, medan ulcus som uppstår i duodenum kallas för ulcus duodeni

Senast uppdaterad 2023-08-15

Hänvisa till denna föreläsning