ABCDE
ABCDE
ABCDE
26 min
Anafylaxi
Anafylaxi
Anafylaxi
32 min
Brännskador
Brännskador
Brännskador
42 min
Chock
Kroppen i chock
Kroppen i chock
47 min
CPAP
Prehospital
användning av CPAP
Prehospital
användning av CPAP
 • Introduktion - vad är CPAP?
 • Introduktion - bedömning av B
 • Verkan av CPAP på lungorna
 • Indikationer för prehospital CPAP
 • Effekter av CPAP-behandling
 • Kontraindikationer för CPAP
 • Hur lyckas man med CPAP-behandling?
31 min
Thoraxskada
Översikt och thoraxanatomi
Översikt och thoraxanatomi
9 min
Pneumothorax och hemothorax
Pneumothorax och hemothorax
13 min
Thoraxdränage
Thoraxdränage
7 min
The three killers
The three killers
The three killers
18 min

Prehospital
användning av CPAP

Här får du lära dig vad CPAP är och vad behandlingen har för effekt på våra lungor.

Senast uppdaterad 2023-08-23

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm