Epilepsi
Introduktion till epilepsi
Introduktion till epilepsi
11 min
Utredning av förstagångskramper
Utredning av förstagångskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
15 min
Hantering av epilepsi
Hantering av epilepsi
13 min
Huvudvärk
Huvudvärk
Huvudvärk
37 min
Multipel skleros (MS)
Känna igen och förstå MS
Känna igen och förstå MS
12 min
Undersöka patienter med MS
Undersöka patienter med MS
17 min
Behandling och prognos vid MS
Behandling och prognos vid MS
10 min
Polyneuropati
Polyneuropati
Polyneuropati
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Repetition - anatomi och fysiologi
 • Olika typer av perifera neuropatier
 • Patofysiologin vid polyneuropati
 • Orsaker till polyneuropati
 • Symtom och fynd
 • Kompletterande undersökningar
 • Diagnos
 • Behandla
 • Tentafråga
29 min
Ryggsmärtor
Ryggsmärtor
Ryggsmärtor
33 min
Rörelsesjukdomar
Rörelsesjukdomar - Introduktion
Rörelsesjukdomar - Introduktion
11 min
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom
18 min
Huntingtons sjukdom
Huntingtons sjukdom
18 min
Skallskada
GCS - Bedömning av medvetandegrad
GCS - Bedömning av medvetandegrad
16 min
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
33 min
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
4 min
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
3 min
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
5 min
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
20 min
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
12 min
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
9 min
Hjärnskakning
Hjärnskakning
15 min
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
5 min
Stroke
Stroke - Översikt
Stroke - Översikt
18 min
Stroke - Förstå
Stroke - Förstå
25 min
Stroke - Symtom
Stroke - Symtom
22 min
Stroke - Utredning och behandling
Stroke - Utredning och behandling
28 min
Subaraknoidalblödning
Subaraknoidalblödning

Polyneuropati

Polyneuropati är en samlingsbenämning på olika sjukdomar som drabbar kroppens perifera nerver. Skadorna på de perifera nerverna är det som ger symtomen som patienten upplever. Tillståndet är relativt vanligt och drabbar ca 1 % av befolkningen.

Det finns en rad olika orsaker till polyneuropati, där diabetes och alkoholmissbruk är bland de vanligaste orsakerna. Sjukdomen orsakas av skador på axon och myelin i kroppens perifera nerver. Det är de längsta nervcellerna som är mest utsatta för skador, därför är fötter och händer oftast drabbade.

Huvudsymtomen vid polyneuropati är nedsatt sensorik, neuropatiska smärtor och parestesier, hudförnimmelser som bränning och stickningar som inte orsakas av yttre påverkan på huden.

Diagnosen ställs på bakgrund av anamnes, fynd och elektroneurografi (ENG). Det är även viktigt att hitta orsaken till polyneuropatin, därför utreds patienterna för bakomliggande sjukdomar som diabetes, alkoholmissbruk, vitaminbrist och låg ämnesomsättning.

Behandlingen är tredelad. Det ena är att stoppa utvecklingen av polyneuropatin. Det gör man genom att behandla den utlösande orsaken, till exempel behandla blodglukos vid diabetes. Det andra vi gör är att behandla symtom. Har patienten till exempel parestesier eller besvärliga smärtor kan vi behandla detta. Till slut måste vi förebygga komplikationer som kan uppstå vid polyneuropati, som fall och utveckling av fotsår.

Definition

 • Samlingsnamn för olika sjukdomar som skadar perifera nerver

 • Skadan på de perifera nerverna förklarar symtomen

Förekomst

 • Vanligt

  • Drabbar 1 % av befolkningen

  • Runt 50 % av patienter med diabetes utvecklar polyneuropati

Symtom

 • Sensoriska symtom i händer och fötter

  • Parestesier

  • Domningar

  • Neuropatiska smärtor

 • Försämrad balans

 • Autonoma symtom

  • Blodtrycksfall vid lägesändring

  • Erektil dysfunktion

  • Förändrad tarmmotorik

Fynd

 • Nedsatt känsel (sensorik)

 • Muskelatrofi och muskelsvaghet

Diagnostik

 • Diagnos ställs på bakgrund av:

  • Symtom och fynd

  • Neurografi

 • Hitta orsak till polyneuropati

Behandling

 • Behandla orsak till polyneuropati 

 • Behandla symtom

  • Parestesier och neuropatiska smärtor

  • Autonoma symtomer

 • Förhindra komplikationer

  • Förebygga fall

  • Förebygga sårbildningKompletterande illustrationer

Vanligaste områdena som drabbas vid polyneuropati
Vanligaste områdena som drabbas vid polyneuropati

Senast uppdaterad 2023-12-07

Hänvisa till denna föreläsning