Infektioner i urinvägarna
Översikt och repetition
Översikt och repetition
17 min
Infektioner i nedre urinvägar
Infektioner i nedre urinvägar
48 min
Infektion i övre urinvägar
Infektion i övre urinvägar
38 min
Njursjukdomar
Introduktion till njursjukdomar
Introduktion till njursjukdomar
29 min
Akut njurskada
Akut njurskada
45 min
Kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom
45 min
Njursten
Njursten
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Repetition - Anatomi/fysiologi
 • Patofysiologi
 • Riskfaktorer
 • Symtom
 • Kompletterande undersökningar
 • Diagnos
 • Komplikationer
 • Behandling
 • Förebygga
 • Tentafråga
36 min

Njursten

Här går vi igenom njurstensanfall med dess typiska starka intervallsmärta, mikroskopisk hematuri, Vi tittar på patofysiologin av mineraler, salter och avfallsämnen så som kalcium, oxalat, fosfat och urinsyra som bildar med bildande av kristaller med kalciumfosfatsten, kalciumoxalatsten prespektive urinsyrasten. Vi går igenom komplikationer så som pyelonefrit och urosepsis, hydronefros, akut njurskada och kronisk njursjukdom. Därefter avslutar vi med bedömning och behandling.

Senast uppdaterad 2023-07-06

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm