Infektioner i urinvägarna
Översikt och repetition
Översikt och repetition
17 min
Infektioner i nedre urinvägar
Infektioner i nedre urinvägar
48 min
Infektion i övre urinvägar
Infektion i övre urinvägar
38 min
Njursjukdomar
Introduktion till njursjukdomar
Introduktion till njursjukdomar
29 min
Akut njurskada
Akut njurskada
45 min
Kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Patofysiologi
 • Riskfaktorer
 • Symtom och fynd
 • Kompletterande undersökningar
 • Diagnos
 • Behandling
 • Hemodialys och peritonealdialys
 • Prognos
 • Sammanfattning
 • Tentafråga
45 min
Njursten
Njursten
36 min

Senast uppdaterad 2023-06-06

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm