Infektioner i urinvägarna
Översikt och repetition
Översikt och repetition
17 min
Infektioner i nedre urinvägar
Infektioner i nedre urinvägar
 • Case
 • Definition
 • Repetition - anatomi / fysiologi
 • Förstå
 • Undersöka
 • Bedöma
 • Asymtomatisk bakteriuri
 • Cystit / Blåskatarr
 • Uretrit
 • Uppföljning och prognos
 • Tentauppgift
48 min
Infektion i övre urinvägar
Infektion i övre urinvägar
38 min
Njursjukdomar
Introduktion till njursjukdomar
Introduktion till njursjukdomar
29 min
Akut njurskada
Akut njurskada
45 min
Kronisk njursjukdom
Kronisk njursjukdom
45 min
Njursten
Njursten
36 min

Infektioner i nedre urinvägar

I den här föreläsningen ska vi gå in på alla detaljer kring infektioner i nedre urinvägar.

Senast uppdaterad 2022-05-01

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm