Epilepsi
Introduktion till epilepsi
Introduktion till epilepsi
11 min
Utredning av förstagångskramper
Utredning av förstagångskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
15 min
Hantering av epilepsi
Hantering av epilepsi
13 min
Huvudvärk
Huvudvärk
Huvudvärk
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Repetition
 • Förstå huvudvärk
 • Primär huvudvärk
 • Sekundär huvudvärk
 • Symtom och fynd
 • Kompletterande undersökningar
 • Diagnos
 • Behandling av primär huvudvärk
 • Behandling av sekundär huvudvärk
 • Tentafråga
37 min
Multipel skleros (MS)
Känna igen och förstå MS
Känna igen och förstå MS
12 min
Undersöka patienter med MS
Undersöka patienter med MS
17 min
Behandling och prognos vid MS
Behandling och prognos vid MS
10 min
Polyneuropati
Polyneuropati
Polyneuropati
29 min
Ryggsmärtor
Ryggsmärtor
Ryggsmärtor
33 min
Rörelsesjukdomar
Rörelsesjukdomar - Introduktion
Rörelsesjukdomar - Introduktion
11 min
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom
18 min
Huntingtons sjukdom
Huntingtons sjukdom
18 min
Skallskada
GCS - Bedömning av medvetandegrad
GCS - Bedömning av medvetandegrad
16 min
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
33 min
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
4 min
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
3 min
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
5 min
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
20 min
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
12 min
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
9 min
Hjärnskakning
Hjärnskakning
15 min
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
5 min
Stroke
Stroke - Översikt
Stroke - Översikt
18 min
Stroke - Förstå
Stroke - Förstå
25 min
Stroke - Symtom
Stroke - Symtom
22 min
Stroke - Utredning och behandling
Stroke - Utredning och behandling
28 min
Subaraknoidalblödning
Subaraknoidalblödning

Huvudvärk

Huvudvärk är ett väldigt vanligt symtom som de flesta av oss har upplevt. Det som är speciellt med huvudvärk är att det både kan vara ett symtom på en annan sjukdom, som bihåleinflammation, eller så kan det vara en sjukdom i sig, som spänningshuvudvärk eller migrän.

Huvudvärk är ett av de vanligaste besvären vi har i Sverige. 96 % av befolkningen drabbas av huvudvärk under sin livstid, och huvudvärk är vanligare hos kvinnor än hos män.


Huvudvärk är helt enkelt smärta i huvudet. Smärtan kan komma från många olika strukturer i huvudet, såsom bihålor, blodkärl, nerver, muskler och hjärnhinnor. Vi delar in huvudvärk i två grupper: primär och sekundär huvudvärk.

Primär huvudvärk är när huvudvärken är en sjukdom i sig. Migrän, spänningshuvudvärk och klusterhuvudvärk är de tre vanligaste primära huvudvärkstyperna vi har. Sekundär huvudvärk är när huvudvärken är ett tecken på en annan underliggande sjukdom. Till exempel kan bihåleinflammation eller hjärnhinneblödning orsaka huvudvärk, tillsammans med andra symtom.

Denna uppdelning använder vi även när vi undersöker och diagnostiserar patienter med huvudvärk. Vi försöker avgöra om patienten har primär huvudvärk eller sekundär huvudvärk.

Vi kan nästan alltid skilja primär från sekundär huvudvärk med hjälp av en anamnes och undersökning av patienten, där vi är särskilt uppmärksamma på så kallade röda flaggor. Röda flaggor är varningssignaler som kan indikera en allvarlig bakomliggande sjukdom som hjärntumör och hjärnhinneblödning. Patienter med röda flaggor måste undersökas och utredas vidare för att utesluta allvarlig sjukdom som orsak till huvudvärken.

Om det är en primär huvudvärk är det inte en farlig sjukdom som orsakar smärtan. Patienten kan fortfarande ha mycket ont och det är viktigt att erbjuda bra information och behandling för att ge en bättre livskvalitet.

Om vi ​​misstänker sekundär huvudvärk måste vi utreda vidare för att hitta den underliggande sjukdomen och behandla den sjukdom vi hittar.

Definition

 • Smärta i huvudet
  • Smärtan kan utgå från många olika strukturer
 • Delas in i två grupper  
  • Primär huvudvärk där huvudvärken är en sjukdom
  • Sekundär huvudvärk där huvudvärken är ett symtom på en annan sjukdom

Förekomst

 • 96 % i Sverige drabbas av huvudvärk under sin livstid
 • Fler kvinnor än män drabbas

Symtom

 • Smärta i huvudet
 • Ytterligare symtom varierar beroende på orsak till huvudvärken

Fynd

 • Fynd varierar beroende på orsak till huvudvärken

Diagnostik

 • Målet är att skilja mellan primär och sekundär huvudvärk
  • Symtom och fynd
  • Varningssymtom (röda flaggor)
 • Vidare utredning vid misstanke om sekundär huvudvärk

Behandling

 • Behandling beror på orsaken till huvudvärken


Kompletterande illustrationer

Indelning av primär huvudvärk
Indelning av primär huvudvärk
Indelning av sekundär huvudvärk
Indelning av sekundär huvudvärk

Senast uppdaterad 2023-04-03

Hänvisa till denna föreläsning