Akut mage och tarm
Akut buk
Akut buk
51 min
Akut pankreatit
Akut pankreatit
25 min
Appendicit
Appendicit
35 min
Gastrointestinala blödningar
Gastrointestinala blödningar
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Repetition anatomi och fysiologi
 • Orsaker
 • Särskilja övre och nedre GI-blödning
 • Symtom och fynd
 • Kompletterande undersökningar
 • Bedöma allvarlighetsgrad
 • Behandling
 • Tentafrågor
35 min
Ileus
Ileus
45 min
Ulcus
Ulcus
22 min
Akut gallstenssjukdom
Gallstensanfall, kolecystit och kolangit
Gallstensanfall, kolecystit och kolangit
27 min
Andra
Obstipation
Obstipation
28 min
Gastroesofageal refluxsjukdom
Gastroesofageal refluxsjukdom
17 min
Leversjukdom
Levercirros
Levercirros
31 min
Leverstigmata
Leverstigmata
10 min
Tarmsjukdomar
Korttarmsyndrom
Korttarmsyndrom
23 min
Introduktion till tarmsjukdomar
Introduktion till tarmsjukdomar
8 min
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
30 min
Irritabel tarm (IBS)
Irritabel tarm (IBS)
17 min

Gastrointestinala blödningar

I denna föreläsning ska vi lära oss om blödningar från mag-tarmkanalen. På fackspråk kallas det för gastrointestinala blödningar, och förkortas ofta till bara GI-blödningar.

Senast uppdaterad 2023-05-18

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm