Akut mage och tarm
Akut buk
Akut buk
51 min
Akut pankreatit
Akut pankreatit
25 min
Appendicit
Appendicit
35 min
Gastrointestinala blödningar
Gastrointestinala blödningar
35 min
Ileus
Ileus
45 min
Ulcus
Ulcus
22 min
Akut gallstenssjukdom
Gallstensanfall, kolecystit och kolangit
Gallstensanfall, kolecystit och kolangit
27 min
Andra
Obstipation
Obstipation
28 min
Gastroesofageal refluxsjukdom
Gastroesofageal refluxsjukdom
 • Case
 • Definition
 • Repetition
 • Patofysiologi
 • Riskfaktorer
 • Symtom och fynd
 • Kompletterande undersökningar
 • Diagnos
 • Behandling
 • Tentafråga
17 min
Leversjukdom
Levercirros
Levercirros
31 min
Leverstigmata
Leverstigmata
10 min
Tarmsjukdomar
Korttarmsyndrom
Korttarmsyndrom
23 min
Introduktion till tarmsjukdomar
Introduktion till tarmsjukdomar
8 min
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
30 min
Irritabel tarm (IBS)
Irritabel tarm (IBS)
17 min

Gastroesofageal refluxsjukdom

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är ett vanligt tillstånd som drabbar 10–20 % av vuxna personer i Sverige. Sjukdomen orsakas av tillbakaflöde av surt maginnehåll upp till matstrupen, och det ger symtom som halsbränna och sura uppstötningar, i tillägg kan det även skada slemhinnan i matstrupen.

Sjukdomen uppstår för att sfinktern mellan magsäcken och matstrupen inte fungerar tillräckligt bra. Det gör att surt maginnehåll i perioder kan flöda bakåt till matstrupen och medföra frätskador i nedre delen av matstrupen. Det finns flera riskfaktorer som ökar risken för att utveckla gastroesofageal refluxsjukdom, och de viktigaste är diafragmabråck, hereditet, rökning och kostvanor.

Patienterna besväras av två huvudsymtom: bröstbränna, eller halsbränna som många också kallar det, och sura uppstötningar. Diagnosen ställs vanligtvis utifrån klassiska symtom, och vi både bekräftar diagnosen och behandlar patienten med syradämpande läkemedel. Råder det tvivel om diagnosen vill man göra en kameraundersökning av matstrupen (gastroskopi) för att leta efter tecken till skada på matstrupens slemhinna.

Behandlingen består av livsstilsförändringar som rökstopp och anpassning av kostvanor, i tillägg även syradämpande läkemedel. I särskilda fall där detta inte hjälper kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling.

Definition

 • Läckage av surt maginnehåll från magsäck till matstrupe

 • Medför skada på slemhinnor i matstrupen eller besvärliga symtom

Förekomst

 • Drabbar 10–20 % av vuxna

 • 33 % upplever symtom på halsbränna av och till utan att det definieras som sjukdom

Symtom

 • Bröstbränna (halsbränna)

 • Sura oppstötningar

  • Ger bitter och sur smak i munnen

 • Sväljsvårigheter

 • Symtom från luftvägar

Fynd

 • Inga fynd vid vanlig klinisk undersökning

Diagnostik

 • Ställs vanligtvis utifrån symtom

 • Försöksbehandling med syradämpande läkemedel används ofta för att bekräfta diagnosen

 • Vid ovanliga symtom eller utebliven effekt av behandling krävs vidare utredning

Behandling

 • Livsstilsförändringar

  • Minskat alkoholintag

  • Anpassade kostvanor

  • Rökstop

  • Viktnedgång

  • Sova med höjd huvudände

 • Farmakologisk behandling

  • Syradämpande läkemedel

 • Kirurgisk behandling aktuellt i allvarliga fall

Kompletterande illustrationer

I enskilda fall är det nödvändigt med kameraundersökning av matstrupen för att ställa diagnos
I enskilda fall är det nödvändigt med kameraundersökning av matstrupen för att ställa diagnos
Behandlingen av GERD är som en trappa där första steget är livsstilsåtgärder, andra steget är farmakologisk behandling och sista steget, som bara är aktuellt i allvarliga fall, är kirurgisk behandling
Behandlingen av GERD är som en trappa där första steget är livsstilsåtgärder, andra steget är farmakologisk behandling och sista steget, som bara är aktuellt i allvarliga fall, är kirurgisk behandling
Huvudsymtomet vid GERD är bröstbränna (halsbränna), en brännande smärta epigastriellt och upp i övre delen av bröstet
Huvudsymtomet vid GERD är bröstbränna (halsbränna), en brännande smärta epigastriellt och upp i övre delen av bröstet

Senast uppdaterad 2023-08-15

Hänvisa till denna föreläsning