ABCDE
ABCDE
ABCDE
26 min
Anafylaxi
Anafylaxi
Anafylaxi
32 min
Brännskador
Brännskador
Brännskador
 • Case
 • Definition och förekomst
 • Repetition
 • Patofysiologi
 • Symtom och fynd
 • Brännskada grad 1
 • Brännskada grad 2a
 • Brännskada grad 2b
 • Brännskada grad 3
 • Brännskada grad 4
 • Diagnos
 • Första hjälpen
 • Första hjälpen vid frätande ämne
 • Akut behandling
 • Sammanfattning
 • Tentafråga
42 min
Chock
Kroppen i chock
Kroppen i chock
47 min
CPAP
Prehospital
användning av CPAP
Prehospital
användning av CPAP
31 min
Thoraxskada
Översikt och thoraxanatomi
Översikt och thoraxanatomi
9 min
Pneumothorax och hemothorax
Pneumothorax och hemothorax
13 min
Thoraxdränage
Thoraxdränage
7 min
The three killers
The three killers
The three killers
18 min

Senast uppdaterad 2023-12-18

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm