Skallskada
GCS - Bedömning av medvetandegrad
GCS - Bedömning av medvetandegrad
16 min
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
33 min
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
4 min
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
3 min
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
5 min
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
20 min
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
12 min
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
9 min
Hjärnskakning
Hjärnskakning
15 min
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
5 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 8/1/2021

Hänvisa till denna föreläsningen