ARDS
ARDS
24 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 4/4/2020

Hänvisa till denna föreläsningen