Akut mage och tarm
Akut buk
Akut buk
51 min
Akut pankreatit
Akut pankreatit
 • Case
 • Definition
 • Repetition anatomi och fysiolog
 • Patofysiologi
 • Riskfaktorer
 • Symtom och fynd
 • Kompletterande undersökningar
 • Diagnos
 • Komplikationer
 • Behandling
 • Tentafråga
25 min
Appendicit
Appendicit
35 min
Gastrointestinala blödningar
Gastrointestinala blödningar
35 min
Ileus
Ileus
45 min
Ulcus
Ulcus
22 min
Andra
Gastroesofageal refluxsjukdom
Gastroesofageal refluxsjukdom
17 min
Obstipation
Obstipation
28 min
Leversjukdom
Levercirros
Levercirros
31 min
Leverstigmata
Leverstigmata
10 min
Tarmsjukdomar
Korttarmsyndrom
Korttarmsyndrom
23 min
Introduktion till tarmsjukdomar
Introduktion till tarmsjukdomar
8 min
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)
30 min
Irritabel tarm (IBS)
Irritabel tarm (IBS)
17 min

Akut pankreatit

Akut pankreatit är en inflammation i bukspottkörteln, pankreas. Tillståndet är relativt ovanligt, men i gengäld allvarligt, med en mortalitet upp till 5 %.

Sjukdomen uppstår när matspjälkningsenzymer felaktigt aktiveras i pankreas och börjar bryta ned celler i pankreas. Tillståndet kan utlösas av gallsten som fastnar i nedersta delen av gallgången, överkonsumtion av alkohol, pankreascancer och vissa läkemedel.

Sjukdomen karakteriseras av starka smärtor i övre delen av buken, epigastriet. Smärtorna är vanligtvis konstanta med utstrålning mot rygg, och patienten har även andra symtom som illamående och kräkningar. För att bekräfta diagnosen tar vi blodprov och ser då särskilt efter höga nivåer av matspjälkningsenzymerna amylas och lipas som tyder på skada på pankreas. Man gör vanligtvis bildgivande undersökning av pankreas. Oftast börjar man med ultraljudsundersökning av pankreas och gallvägar, men utifrån situationen kan det också vara aktuellt med MR eller DT av buken.

Behandlingen består av vätsketillskott och näring, samt symtomatisk behandling av patientens besvär som smärtlindring och mot illamående. Utöver det behöver vi behandla eventuella utlösande orsaker som t.ex. gallsten i gallgången.

Bland akuta komplikationer är vi särskilt oroade över cirkulationssvikt och multiorgansvikt. Lite senare i förloppet är vi uppmärksamma på bakteriell infektion och utveckling av sepsis. Ungefär 10 % av patienterna som får akut pankreatit kommer få bestående skador på pankreas som gör att den inte fungerar normalt. Patienten kommer då kunna uppleva långvariga smärtor, matspjälkningsproblem, och kunna utveckla diabetes. Det kallas för kronisk pankreatit.

Definition

 • Akut inflammation i bukspottkörteln (pankreas)

Förekomst

 • Relativt ovanligt

  • I Sverige ca 4700 personer per år

 • Hög mortalitet

  • Upp till 5 % av patienter med akut pankreatit dör

  • Hos patienter med allvarlig sjukdom är dödligheten upp till 20 %

Symtom

 • Smärtor i övre delen av buken

 • Illamående och kräkningar

 • Nedsatt aptit

Fynd

 • Smärta vid palpation på övre delen av buken

 • Ofta höga NEWS-poäng

  • Påverkad cirkulation med hög puls och lågt blodtryck

  • Påverkad andning med hög andningsfrekvens och låg saturation

Diagnostik

 • Klassiska symtom

 • Blodprov

  • Tecken till skada på pankreas 
med förhöjt amylas och lipas

 • Bilddiagnostik

  • Förstorad och inflammerad pankreas på ultraljud, DT eller MR av buk

Behandling

 • Vätsketillskott

 • Behandla utlösande orsak

 • Symtomatisk behandling

  • Smärtstillande

  • Antiemetika

 • Tillgodose näringsbehovKompletterande illustrationer

Senast uppdaterad 2023-08-24

Hänvisa till denna föreläsning