ABCDE
ABCDE
ABCDE
 • Akutmedicinska huvudelement
 • ABCDE upprepas flera gånger för alla patienter
 • Klinisk undersökning
 • Klinisk undersökning på akuten
 • - Airways
 • - Breathing
 • - Circulation
 • - Disability
 • - Exposure
 • Klinisk undersökning - bara det viktigaste
 • Teamet som använder ABCDE på sjukhus
 • Closed loop-kommunikation
 • Sammanfattning
26 min
Anafylaxi
Anafylaxi
Anafylaxi
32 min
Brännskador
Brännskador
Brännskador
42 min
Chock
Kroppen i chock
Kroppen i chock
47 min
CPAP
Prehospital
användning av CPAP
Prehospital
användning av CPAP
31 min
Thoraxskada
Översikt och thoraxanatomi
Översikt och thoraxanatomi
9 min
Pneumothorax och hemothorax
Pneumothorax och hemothorax
13 min
Thoraxdränage
Thoraxdränage
7 min
The three killers
The three killers
The three killers
18 min

Senast uppdaterad 2023-04-17

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm