Anemi
Introduktion till anemi
Introduktion till anemi
13 min
Sjukdomar och orsaker till anemi
Sjukdomar och orsaker till anemi
15 min
Utredning och behandling av anemi
Utredning och behandling av anemi
11 min
Venös tromboembolism
Introduktion till venös tromboembolism
Introduktion till venös tromboembolism
22 min
Hur uppstår en tromb
Hur uppstår en tromb
15 min
Djup ventrombos (DVT)
Djup ventrombos (DVT)
29 min
Lungemboli (LE)
Lungemboli (LE)
28 min
Tromboflebit (ytlig ventrombos)
Tromboflebit (ytlig ventrombos)

Tromboflebit (ytlig ventrombos)

Tromboflebit (ytlig ventrombos) är en sjukdom när det bildas en blodpropp (tromb) i en ytlig ven. Även om blodpropp låter väldigt farligt så är tromboflebit vanligtvis ofarligt och går över spontant. Som en minnesregel kan man tänka på tromboflebit som den snälla lillebrodern till djup ventrombos, alltså en blodpropp i en djup ven.

Tillståndet är vanligt, i synnerhet på sjukhus där patienter ofta har venkateter. Venkateter är nämligen tillsammans med varicer (åderbråck) den största riskfaktorn för att utveckla tromboflebit. Ibland förekommer förkortningen SVT för tromboflebit, från engelska “superficial vein thrombosis” som betyder ytlig ventrombos.

Tillståndet ger milda symtom och fynd som smärta, rodnad och svullnad från området där tromben sitter.

Diagnosen ställs utifrån anamnes och fynd, inklusive riskfaktorer som venkateter och varicer. I tveksamma fall så kan ett ultraljud av venen snabbt bekräfta diagnosen.

Bland komplikationer är det utveckling av djup ventrombos (DVT) man är mest bekymrad för. Utveckling av DVT är lyckligtvis väldigt ovanligt och inträffar bara när den ytliga ventrombosen är stor och sitter i närheten av en stor, djup ven.

Den viktigaste behandlingen är att eliminera den utlösande orsaken (om det är möjligt). Då tänker man främst på att ta bort venkateter, och det är i stort sett den enda behandlingen som är nödvändig.

Har patienten smärta kan man lindra besvären med smärtstillande läkemedel eller med kompressionsstrumpor. I särskilda fall kan det vara nödvändigt att förebygga utveckling av djup ventrombos med läkemedel.

Prognosen vid tromboflebit är mycket god. Tillståndet är i de flesta fall helt ofarligt och går snabbt över utan behandling.

Definition

 • Blodpropp (tromb) i en ytlig ven

 • Blodproppen medför även en inflammation i kärlväggen, därav suffixet “-flebit”

Förekomst

 • Vanligt

  • Särskilt vanligt hos patienter med venkateter

Symtom

 • Smärta och ömhet kring den drabbade venen

Fynd

 • Värme och rodnad i huden runt venen

 • Svullnad i området runt venen

 • Palperbar tromb

Diagnostik

 • Diagnos ställs utifrån anamnes och statusfynd

 • Vid osäkerhet kan ultraljud bekräfta diagnosen och utesluta djup ventrombos

Behandling

 • Eliminera utlösande orsak som perifer venkateter

 • Symtomatisk behandling  

  • NSAID lindrar symtom och minskar risken för att tromben växer

  • Kompressionsstrumpor lindrar symtom

 • Stor tromb ger ökad risk för djup ventrombos och ska behandlas med koagulationshämmande läkemedel

Kompletterande illustrationer

Tromboflebit (ytlig ventrombos) utlöst av venkateter. Lägg märke till rodnad och svullnad kring venen som är drabbad av en tromb.
Tromboflebit (ytlig ventrombos) utlöst av venkateter. Lägg märke till rodnad och svullnad kring venen som är drabbad av en tromb.

Senast uppdaterad 2023-11-06

  Hänvisa till denna artikel