Epilepsi
Introduktion till epilepsi
Introduktion till epilepsi
11 min
Utredning av förstagångskramper
Utredning av förstagångskramper
10 min
Epilepsianfall
Epilepsianfall
15 min
Hantering av epilepsi
Hantering av epilepsi
13 min
Huvudvärk
Huvudvärk
Huvudvärk
37 min
Multipel skleros (MS)
Känna igen och förstå MS
Känna igen och förstå MS
12 min
Undersöka patienter med MS
Undersöka patienter med MS
17 min
Behandling och prognos vid MS
Behandling och prognos vid MS
10 min
Polyneuropati
Polyneuropati
Polyneuropati
29 min
Ryggsmärtor
Ryggsmärtor
Ryggsmärtor
33 min
Rörelsesjukdomar
Rörelsesjukdomar - Introduktion
Rörelsesjukdomar - Introduktion
11 min
Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom
18 min
Huntingtons sjukdom
Huntingtons sjukdom
18 min
Skallskada
GCS - Bedömning av medvetandegrad
GCS - Bedömning av medvetandegrad
16 min
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
Utredning och behandling vid traumatisk skallskada
33 min
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
Neurologisk undersökning vid traumatisk skallskada
4 min
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
Bilddiagnostik vid traumatisk skallskada
3 min
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
Repetition av relevant hjärnanatomi och fysiologi
5 min
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
Översikt över de olika typerna av traumatiska hjärnskador
20 min
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
Introduktion och orsaker till ökat intrakraniellt tryck
12 min
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
Behandling av ökat intrakraniellt tryck
9 min
Hjärnskakning
Hjärnskakning
15 min
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
Skriftlig patientinformation vid hjärnskakning
5 min
Stroke
Stroke - Översikt
Stroke - Översikt
18 min
Stroke - Förstå
Stroke - Förstå
25 min
Stroke - Symtom
Stroke - Symtom
22 min
Stroke - Utredning och behandling
Stroke - Utredning och behandling
28 min
Subaraknoidalblödning
Subaraknoidalblödning

Subaraknoidalblödning

Subaraknoidalblödning är en blödning mellan de två innersta hjärnhinnorna, i det som kallas subaraknoidalrummet. Tillståndet är sällsynt, men mycket allvarligt när det inträffar.

Definitionsmässigt hör subaraknoidalblödning till stroke, men eftersom tillståndet har andra symtom och behandling än stroke brukar vi prata om det som en separat sjukdom. I Sverige drabbas ca 1000 personer varje år, och dödligheten är hög.

Det klassiska symtomet för subaraknoidalblödning är en väldigt intensiv och akut huvudvärk. Det kallas ofta av patienterna som "den värsta huvudvärk jag har upplevt". Många patienter kommer också att ha nedsatt medvetande. Det kan vara allt från förvirring till koma. Verktyget vi använder för att beskriva och övervaka medvetandet är Glasgow Coma Scala (GCS) eller RLS. Eftersom hjärnhinnorna är påverkade kommer patienter som är vakna ofta att klaga på stelhet i nacken, ljuskänslighet, illamående och kräkningar.

Vi misstänker diagnosen utifrån sjukdomshistoria och fynd, men en slutlig diagnos får vi oftast med en CT-undersökning av huvudet. För att se om blödningen beror på en aneurysm (utbuktning av en artär) kommer kontrastvätska att ges samtidigt som CT-bilderna tas för att lättare se aneurysmet. I vissa fall ser vi inte blödningen på CT-bilder. Diagnosen kan även ställas genom att man undersöker patientens ryggmärgsvätska och hittar tecken på blod i den.

Subaraknoidalblödning är ett akut medicinskt tillstånd som kräver akut behandling på sjukhus. Att säkra ABC för patienten, det vill säga säkra luftvägar, andning och cirkulation, är första prioritet och görs snabbt. Dessutom ska läkemedel ges för att minska risken för nya blödningar och förhindra vasokonstriktion i hjärnan. Både nya blödningar och vasokonstriktion är befarade komplikationer av subaraknoidalblödning. Ytterligare behandling av subaraknoidalblödning är komplicerad och kommer att variera beroende på patientens tillstånd. Om blödningen beror på en aneurysm kommer neurokirurgisk behandling att vara den viktigaste behandlingen vi kan erbjuda.

Definition

 • Spontan blödning i utrymmet mellan de två innersta hjärnhinnorna, subaraknoidalrummet  

 • Orsakas vanligtvis av att en utbuktning i en artär (ett aneurysm) spricker

Förekomst

 • Ovanligt

  • Ca 1000 tillfällen per år i Sverige

  • Utgör 3–5 % av alla stroke

 • Dödligt

  • Dödlighet på runt 50 %

Symtom

 • Akut, kraftig huvudvärk

 • Illamående och kräkningar

 • Ljusskygghet

Fynd

 • Nedsatt medvetandegrad

  • Mäts med Glasgow Coma Scale (GCS) eller RLS

 • Nackstelhet

 • Neurologiska bortfall

Diagnostik

 • Anamnes och fynd ger misstanke om diagnos
 • CT-undersökning av huvudet där man ser blod mellan de två innersta hjärnhinnorna
 • Kan bekräftas med blod i cerebrospinalvätskan vid undersökning med lumbalpunktion (LP)

Behandling

 • Stödjande behandling
  • Säkra ABC
  • Ge läkemedel som förhindrar kärlkonstriktion
 • Förhindra ny blödning
  • Ge läkemedel som förhindrar nya blödningar
  • Behandla aneurysmet på artären
 • Behandla komplikationer som högt intrakraniellt tryck


Senast uppdaterad 2023-03-27

  Hänvisa till denna artikel