1. Grundläggande kunskap
Introduktion till farmakologi
Introduktion till farmakologi
14 min
Nödvändig kunskap om läkemedel
Nödvändig kunskap om läkemedel
21 min
Hur ett läkemedel blir till
Hur ett läkemedel blir till
26 min
2. Administrering av läkemedel
Administrering av läkemedel
Administrering av läkemedel
29 min
Administrering av läkemedel i kliniken
Administrering av läkemedel i kliniken
22 min
3. Farmakokinetik
En översikt
En översikt
10 min
Absorption
Absorption
30 min
Distribution
Distribution
19 min
Metabolism
Metabolism
 • Farmakokinetik - delprocesser
 • Varför måste läkemedel metaboliseras?
 • Metabolisering av läkemedel i levern
 • Tentafråga
16 min
Exkretion
Exkretion
8 min
Praktisk användning
Praktisk användning
24 min
4. Farmakodynamik
Hur fungerar läkemedel?
Hur fungerar läkemedel?
24 min
Effekten av läkemedel
Effekten av läkemedel
26 min
Tolerans och abstinens
Tolerans och abstinens
13 min
5. Biverkningar
Olika typer av biverkningar
Olika typer av biverkningar
16 min
Allergisk reaktion mot läkemedel
Allergisk reaktion mot läkemedel
29 min
Vanliga biverkningar i kliniken
Vanliga biverkningar i kliniken
23 min
6. Varför varierar läkemedelsresponsen?
Variationer utanför kroppen
Variationer utanför kroppen
13 min
Variationer inuti kroppen
Variationer inuti kroppen
22 min
Sammanfattning
Sammanfattning av farmakologi
Sammanfattning av farmakologi
16 min

Metabolism

Senast uppdaterad 2023-01-18

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm