01 Introduktion
Introduktion till mikrobiologi
Introduktion till mikrobiologi
8 min
Normalflora
Normalflora
13 min
Smittöverföring
Smittöverföring
 • Smittöverföring
 • Översikt: olika smittvägar
 • Direkt kontaktsmitta
 • - Sexuell smitta
 • - Vertikal smitta
 • Indirekt kontaktsmitta
 • Inokulation
 • Vektorburen smitta
 • Fekal-oral smitta
 • Droppsmitta
 • Luftsmitta
 • Tentafråga
23 min
Hur mikroorganismer skapar sjukdom
Hur mikroorganismer skapar sjukdom
16 min
02 Bakterier
Bakterier – Uppbyggnad
Bakterier – Uppbyggnad
13 min
Bakterier – Indelning
Bakterier – Indelning
24 min
Bakterier – Tillväxt och genöverföring
Bakterier – Tillväxt och genöverföring
21 min
Bakterier – Virulensfaktorer
Bakterier – Virulensfaktorer
13 min
Gramnegativa bakterier
Gramnegativa bakterier
21 min
Grampositiva bakterier
Grampositiva bakterier
13 min
Andra bakterier
Andra bakterier
5 min
03 Virus
Virus – Uppbyggnad och förökning
Virus – Uppbyggnad och förökning
24 min
DNA-virus
DNA-virus
14 min
RNA-virus
RNA-virus
17 min
04 Svamp
Svamp – Uppbyggnad och förökning
Svamp – Uppbyggnad och förökning
13 min
Svamp – De viktigaste arterna
Svamp – De viktigaste arterna
10 min
05 Parasiter
Parasiter
Parasiter
17 min
Parasiter – De viktigaste arterna
Parasiter – De viktigaste arterna
19 min
06 Prioner
Prioner
Prioner
9 min
07 Från infektionsmisstanke till behandling
Från infektionsmisstanke till behandling
Från infektionsmisstanke till behandling
51 min
Antibiotika och resistensutveckling
Antibiotika och resistensutveckling
39 min

Vanliga frågor om denna föreläsning

Är vertikal smitta och intrauterin smitta samma sak?Show

Smittöverföring

Det första som händer och som den här föreläsningen handlar om, är att det sker en överföring av ett smittämne från en smittkälla till en mottaglig individ

Senast uppdaterad 2023-02-09

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm