01 Introduktion
Introduktion till mikrobiologi
Introduktion till mikrobiologi
8 min
Normalflora
Normalflora
13 min
Smittöverföring
Smittöverföring
23 min
Hur mikroorganismer skapar sjukdom
Hur mikroorganismer skapar sjukdom
16 min
02 Bakterier
Bakterier – Uppbyggnad
Bakterier – Uppbyggnad
13 min
Bakterier – Indelning
Bakterier – Indelning
24 min
Bakterier – Tillväxt och genöverföring
Bakterier – Tillväxt och genöverföring
21 min
Bakterier – Virulensfaktorer
Bakterier – Virulensfaktorer
13 min
Gramnegativa bakterier
Gramnegativa bakterier
21 min
Grampositiva bakterier
Grampositiva bakterier
13 min
Andra bakterier
Andra bakterier
5 min
03 Virus
Virus – Uppbyggnad och förökning
Virus – Uppbyggnad och förökning
24 min
RNA-virus
RNA-virus
17 min
DNA-virus
DNA-virus
14 min
04 Svamp
Svamp – Uppbyggnad och förökning
Svamp – Uppbyggnad och förökning
13 min
Svamp – De viktigaste arterna
Svamp – De viktigaste arterna
10 min
05 Parasiter
Parasiter – De viktigaste arterna
Parasiter – De viktigaste arterna
19 min
Parasiter
Parasiter
17 min
06 Prioner
Prioner
Prioner
9 min
07 Från infektionsmisstanke till behandling
Från infektionsmisstanke till behandling
Från infektionsmisstanke till behandling
 • Från infektionsmisstanke till behandling
 • Infektionsmisstanke
 • Hitta fokus
 • Korrekt provtagning
 • Korrekt märkning
 • Transport av provmaterial
 • Identifiering och resistensbestämning
 • Odling
 • Resistensnestämning
 • Mikroskopi
 • Molekylärbiologiska metoder
 • Immunologiska metoder
 • Snabbtester
 • Diagnos och behandling
 • Tentafråga
51 min
Antibiotika och resistensutveckling
Antibiotika och resistensutveckling
39 min

Från infektionsmisstanke till behandling

Här går vi igenom de olika stegen från det att vi som sjukvårdspersonal träffar en patient med en infektionsmisstanke, tills vi kan ställa diagnos och inleda en behandling baserat på vilken mikroorganism som orsakat infektionen.

Senast uppdaterad 2023-08-31

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm