1. Introduktion
1. Introduktion
13 min
2. Koppling av EKG
2. Koppling av EKG
20 min
3. Vad är det vi ser?
3. Vad är det vi ser?
24 min
4. PQRST
4. PQRST
23 min
5. Normalt EKG
5. Normalt EKG
19 min
6. Checklista
6. Checklista
 • Introduktion
 • Rätt kopplat
 • Tre komponenter
 • Normal frekvens och rytm
 • Smala QRS
 • Tecken på ischemi
 • Specifika tecken på ischemi
30 min
7. Case - Pulsklocka
7. Case - Pulsklocka
23 min
8. Case - Kortvarigt illabefinnande
8. Case - Kortvarigt illabefinnande
5 min
9. Case - Bara halsbränna
9. Case - Bara halsbränna
18 min
10. Case - Tungt i backarna
10. Case - Tungt i backarna
34 min
11. Case - Andnöd och svimfärdig
11. Case - Andnöd och svimfärdig
31 min
12. Case - Svimningskänsla och hjärtklappning
12. Case - Svimningskänsla och hjärtklappning
26 min
13. Case - Bröstsmärtor
13. Case - Bröstsmärtor
31 min
14. Case - Svimfärdig och hög puls
14. Case - Svimfärdig och hög puls
38 min
15. Case - Hjärtklappning på väg till förskolan
15. Case - Hjärtklappning på väg till förskolan
36 min
16. Case - Förkylning och bröstsmärtor
16. Case - Förkylning och bröstsmärtor
29 min

6. Checklista

I den här föreläsningen ska vi koppla ihop teori och praktik och se lite närmare på de fem delarna i checklistan.

Senast uppdaterad 2021-06-27

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm