1. Introduktion
1. Introduktion
13 min
2. Koppling av EKG
2. Koppling av EKG
19 min
3. Vad är det vi ser?
3. Vad är det vi ser?
23 min
4. PQRST
4. PQRST
23 min
5. Normalt EKG
5. Normalt EKG
19 min
6. Checklista
6. Checklista
28 min
7. Case - Pulsklocka
7. Case - Pulsklocka
22 min
8. Case -Kortvarigt illabefinnande
8. Case -Kortvarigt illabefinnande
4 min
9. Case -Bara halsbränna
9. Case -Bara halsbränna
17 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 6/28/2021

Hänvisa till denna föreläsningen