Livräddande vitalparametrar
Livräddande vitalparametrar
27 min
National Early Warning Score (NEWS)
National Early Warning Score (NEWS)
 • Vitala parametrar
 • Vem är allvarligt sjuk?
 • NEWS-schema
 • - Andningsfrekvens (AF)
 • - Syremättnad (SpO2)
 • - Systoliskt blodtryck
 • - Puls
 • - Medvetande
 • - Temperatur
 • - Klinisk respons
 • Vem är allvarligt sjuk? (forts.)
 • Tentafråga
 • Varför använda NEWS?
24 min
GCS, Glasgow coma scale
GCS, Glasgow coma scale
16 min

Senast uppdaterad 2023-02-08

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm