Livräddande vitalparametrar
Livräddande vitalparametrar
 • Vitala parametrar
 • NEWS2
 • Minutvolym, blodtryck och TPM
 • Prioritering av vitalparametrar
 • Andningsfrekvens och puls
 • Blodtryck
 • Kapillär återfyllnad
 • Medvetandegrad
 • Kroppens kompensationsmekanismer
 • Livräddande verktygslåda
27 min
National Early Warning Score (NEWS)
National Early Warning Score (NEWS)
24 min
GCS, Glasgow coma scale
GCS, Glasgow coma scale
16 min

Livräddande vitalparametrar

Vitala parametrar är ett av våra viktigaste verktyg när vi försöker förstå hur sjuk vår patient är. Om du inte kan tolka parametrarna kommer du att göra allvarliga prioriteringsfel och därmed sätta liv och hälsa på spel.

Senast uppdaterad 2023-02-06

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm