Livräddande vitalparametrar
Livräddande vitalparametrar
27 min
National Early Warning Score (NEWS)
National Early Warning Score (NEWS)
24 min
GCS, Glasgow coma scale
GCS, Glasgow coma scale
 • Introduktion
 • De tre parametrarna i GCS
 • Ögonöppning
 • Verbal respons
 • Motorisk respons
 • Sammanfattning
 • Case
16 min

GCS, Glasgow coma scale

medvetandegrad, ögonöppning, verbal respons, motorisk respons,

Senast uppdaterad 2023-03-09

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm