1.  Respirationssystemets uppgifter och översikt över luftvägarnas anatomi
1. Respirationssystemets uppgifter och översikt över luftvägarnas anatomi
12 min
2.  Övre luftvägarnas anatomi och respiratoriskt epitel
2. Övre luftvägarnas anatomi och respiratoriskt epitel
7 min
3.  Nedre luftvägarna och mediastinums anatomi
3. Nedre luftvägarna och mediastinums anatomi
25 min
4.  Mediastinum och lunghinnorna
4. Mediastinum och lunghinnorna
7 min
5.  Respirationsmuskler och ventilation
5. Respirationsmuskler och ventilation
22 min
6.  Lungvolymerna
6. Lungvolymerna
14 min
7.  Gasutbyte
7. Gasutbyte
21 min
8.  Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva
8. Gastransport och hemoglobinets mättnadskurva
26 min
9.  Respirationsreglering
9. Respirationsreglering
30 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 6/26/2019

Hänvisa till denna föreläsningen