1.  Njurarnas huvudfunktioner och anatomi
1. Njurarnas huvudfunktioner och anatomi
19 min
2.  Urinvägarnas huvudfunktioner och anatomi
2. Urinvägarnas huvudfunktioner och anatomi
9 min
3.  Grundläggande njurfysiologi
3. Grundläggande njurfysiologi
17 min
4.  Nefronets funktion del för del
4. Nefronets funktion del för del
22 min
5.  Urinproduktion
5. Urinproduktion
21 min
6.  Njurarnas endokrina funktioner
6. Njurarnas endokrina funktioner
24 min
7.  Njurarnas reglering av blodtryck, salt- och vätskebalans
7. Njurarnas reglering av blodtryck, salt- och vätskebalans
27 min
8.  Njurarnas roll vid syra-basreglering
8. Njurarnas roll vid syra-basreglering
8 min
9. Miktionsreflexen och kontroll av njurfunktionen
9. Miktionsreflexen och kontroll av njurfunktionen
20 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 6/18/2019

Hänvisa till denna föreläsningen