1.  Viktiga anatomiska begrepp
1. Viktiga anatomiska begrepp
17 min
2.  Skelettets anatomi
2. Skelettets anatomi
32 min
3.  Skelettet och rörbenen
3. Skelettet och rörbenen
22 min
4.  Ledernas anatomi
4. Ledernas anatomi
26 min
5.  Muskelanatomi
5. Muskelanatomi
28 min
6.  Muskelfysiologi
6. Muskelfysiologi
23 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 6/24/2019

Hänvisa till denna föreläsningen