1.  Normal kroppstemperatur och värmebalans
1. Normal kroppstemperatur och värmebalans
12 min
2.  Reglering av kroppstemperatur och feber
2. Reglering av kroppstemperatur och feber
19 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 7/5/2019

Hänvisa till denna föreläsningen