1. Introduktion till cellen
1. Introduktion till cellen
14 min
2. Cellens organeller
2. Cellens organeller
22 min
3. Cellmembranet och membranproteiner
3. Cellmembranet och membranproteiner
26 min
4. Diffusion och osmos
4. Diffusion och osmos
20 min
5. Cytoplasma och cytoskelettet
5. Cytoplasma och cytoskelettet
12 min
6. Den genetiska koden (DNA)
6. Den genetiska koden (DNA)
27 min
7. Proteinsyntesen (från DNA till protein)
7. Proteinsyntesen (från DNA till protein)
24 min
8. Celldelning
8. Celldelning
37 min
9. Genetik och arv
9. Genetik och arv
23 min
10. Vävnad och organ
10. Vävnad och organ
44 min
11. Huden
11. Huden
18 min
Skip back 30sSkip back 15sSkip back 5s
Slower speedSlow speedNormal speed1.25x speed1.5x speed2x speed

Föreläsningen uppdaterades senast 6/25/2019

Hänvisa till denna föreläsningen