Anatomi och fysiologi

Inledning
Inledning

3 föreläsningar

0 timmar 28 minuter

Cell­biologi
Cell­biologi

11 föreläsningar

4 timmar 27 minuter

Nerv­systemet
Nerv­systemet

9 föreläsningar

4 timmar 53 minuter

Sinnen
Sinnen

9 föreläsningar

2 timmar 43 minuter

Cirkulations­systemet
Cirkulations­systemet

10 föreläsningar

3 timmar 36 minuter

Respirations­systemet
Respirations­systemet

9 föreläsningar

2 timmar 44 minuter

Njurar och urin­vägar
Njurar och urin­vägar

9 föreläsningar

2 timmar 47 minuter

Mat­spjälknings­systemet
Mat­spjälknings­systemet

10 föreläsningar

3 timmar 29 minuter

Endokrina systemet
Endokrina systemet

9 föreläsningar

3 timmar 22 minuter

Blodet
Blodet

5 föreläsningar

1 timmar 34 minuter

Immunologi
Immunologi

12 föreläsningar

5 timmar 31 minuter

Temperatur­reglering
Temperatur­reglering

2 föreläsningar

0 timmar 31 minuter

Reproduktions­systemet
Reproduktions­systemet

5 föreläsningar

2 timmar 12 minuter

Rörelse­apparaten
Rörelse­apparaten

6 föreläsningar

2 timmar 28 minuter

Syra, bas och elektrolyter
Syra, bas och elektrolyter

3 föreläsningar

0 timmar 59 minuter