Introduktion
Introduktion
5 min
Smittkedjan
Smittkedjan
24 min
Lagar, föreskrifter och smittskydd
Lagar, föreskrifter och smittskydd
15 min
Handhygien
Handhygien
18 min
Basala injektionsrutiner
Basala injektionsrutiner
19 min
Patientnära arbete
Patientnära arbete
30 min
Isoleringsregimer
Isoleringsregimer
22 min
Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning
27 min
Isoleringsrummet
Isoleringsrummet
21 min
Sammanfattning Vårdhygien
Sammanfattning Vårdhygien
14 min

Introduktion

Välkommen till denna introduktionsföreläsning om vårdhygien!

Senast uppdaterad 2023-05-01

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  1,75x hastighet
 • F
  Fullskärm