Livräddande vitalparametrar
Livräddande vitalparametrar
 • Vitala parametrar
 • NEWS2
 • Minutvolym, blodtryck och TPM
 • Prioritering av vitalparametrar
 • Andningsfrekvens och puls
 • Blodtryck
 • Kapillär återfyllnad
 • Medvetandegrad
 • Kroppens kompensationsmekanismer
 • Livräddande verktygslåda
27 min
National Early Warning Score (NEWS)
National Early Warning Score (NEWS)
24 min
GCS, Glasgow coma scale
GCS, Glasgow coma scale
16 min

Senast uppdaterad 2023-02-06

Hänvisa till denna föreläsning   

Snabbtangenter:
 • Space
  Spela/pausa
 • Hoppa tillbaka
 • Hoppa framåt
 • 1
  1x hastighet
 • 2
  1,25x hastighet
 • 3
  1,5x hastighet
 • 4
  2x hastighet
 • F
  Fullskärm